Praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jaroslav Vrátný


Hluboká 33
403 31, Ústí nad Labem
IČ 44227230

... najít na mapě

tel. +420 - 472 731 420
e-mail: jar.vratny@seznam.cz

www.mudr-vratny.cz

Posudek o zdravotní způsobilosti
pro sport, sportovní soustředění, tábor, školu v přírodě, školní i mimoškolní aktivity 150,-

Přihláška
do jeslí nebo MŠ 50,-
na plavání kojenců 50,-
na střední školu nebo učiliště 200,-
na vysokou školu 150,-

Ostatní
Výpis ze zdravotní dokumentace pro odd pracovního lékařství 150,-
Potvrzení pro ÚP na příspěvek pro kojící matky 50,-
Potvrzení o zdravotním stavu jednoduché 50,-
Potvrzení o zdravotním stavu rozsáhlejší 100,-
Výpis ze zdravotní dokumentace podrobný 200,-
Vyjádření k vyřazení dítěte z MŠ ze zdravotních důvodů 50,-
Odklad školní docházky 50,-
Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství 150,-
Řidičský průkaz (vyšetření, posouzení, schválení) 300,-
Řízení plavidla (vyšetření, posouzení, schválení) 250,-
Svářečský kurz (vyšetření, posouzení, schválení) 200,-
Předoperační vyšetření před UPT 200,-
Studium v zahraničí (posouzení, schválení a vyplnění tiskopisu) 300,-
Úrazová pojistka 100,-
Bodové hodnocení úrazu, školní úraz 100,-
Očkování nehrazené zdravotní pojišťovnou (recept, aplikace, poučení) 100,-
Vpich a zavlečení naušnic - jedna 150,-
                                           - dvě 200,-
Očkovací průkaz (vystavení a doplnění na žádost pacienta) 100,-
Kopírování dokumentace do 20 listů 100,-
                                         21-40 listů 200,-
                                         41-60 listů 300,-
                                více než 60 listů 400,-